SISB เปิดเรียนเต็มรูปแบบ 1 ก.พ.เตรียมเปิดสาขาธนบุรี สิงหาคมนี้

SISB เปิดเรียนเต็มรูปแบบ 1 ก.พ.เตรียมเปิดสาขาธนบุรี สิงหาคมนี้

SISB เปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันที่ 1 ก.พ.นี้ เผยพร้อมดำเนินมาตรการในการดูแล เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ตั้งเป้าปี 64 นักเรียนเพิ่ม 150-200 คน เตรียมเปิดสาขาธนบุรี Phase II สิงหาคมนี้

นายยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB) เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทฯ เปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ หลังจากกระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้เปิดเรียนปกติ โดยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งในส่วนของการทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบโรงเรียน และการสำรวจสุขภาพของบุคลากร เพื่อความปลอดภัย ก่อนเปิดการเรียนการสอนตามปกติ  

สำหรับแผนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2564 วางเป้านักเรียนเพิ่มขึ้นประมาณ 150-200 คน (สิ้นสุดไตรมาส 3/2563 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,596 คน) 

“มั่นใจว่าหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ จะช่วยผลักดันให้ผู้ปกครองเริ่มเข้ามาติดต่อ เพื่อส่งลูกเข้าเรียนในโรงเรียนของSISB เพิ่มมากขึ้น” 

สำหรับความคืบหน้าในการขยายกิจการ "โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี" Phase II คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดรับนักเรียนเพิ่มได้ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564  ซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการรองรับนักเรียนเต็มที่เพิ่มขึ้นอีก 600 คน และจะส่งผลให้ภาพรวมกลุ่มบริษัทฯ สามารถรองรับนักเรียนได้กว่า4,500 คน  

ส่วนความคืบหน้าการก่สอร้างโรงเรียน SISB ในจังหวัดนนทบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบ เตรียมการก่อสร้างโรงเรียนเพิ่มในที่ดิน 14.8 ไร่ และ คาดว่าจะสามารถก่อสร้างได้ภายในปีนี้ 

 

ข่าวเกี่ยวข้อง