RBF มอบชุด PAPR ให้บุคลากรทางการแพทย์ ขณะปฏิบัติหน้าที่ช่วงวิกฤตโควิด-19

RBF มอบชุด PAPR ให้บุคลากรทางการแพทย์ ขณะปฏิบัติหน้าที่ช่วงวิกฤตโควิด-19

พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการบริษัท บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่พบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศต้องทำงานหนักขึ้น โดยเฉพาะช่วงที่โควิด-19 ทวีความรุนแรง โรงพยาบาลต่างๆ เริ่มขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ทำให้เกิดการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการปฏิบัติหน้าที่และนำมาซึ่งความสูญเสียในที่สุด

RBF ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาปัญหา รวมทั้งช่วยป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ให้ขยายวงกว้างสู่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และชุมชน โดย RBF ได้ส่งมอบชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ หรือ PAPR (Powered air purifying respirator) ให้กับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์, โรงพยาบาลบ้านแพ้ว, โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์, โรงพยาบาลสระบุรี และโรงพยาบาลปัตตานี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลละ 1 ชุด

“PAPR เป็นอุปกรณ์ช่วยป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ไม่ให้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะตรวจรักษา หรือทำหัตถการกับผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มความปลอดภัยในการทำงานและไม่นำเชื้อกลับไปติดคนในครอบครัวโดย RBF พร้อมสนับสนุนและเคียงข้างบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นด่านแรกในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างปลอดภัย และเชื่อว่าสังคมไทยจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว หากทุกคนช่วยกันดูแลป้องกันตัวเองและร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19” พญ.จัณจิดา กล่าว

ข่าวเกี่ยวข้อง